به گزارش اکوایران، آمارها نشان می‌دهد بانک‌های کشور در سال 1402 پرداخت تسهیلات در راستای ایجاد کسب و کار را بیش از دیگر اهداف مورد توجه قرار دادند.

با توجه به اینکه تا لحظه تنظیم این گزارش آمار مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها دراسفند ماه منتشر نشده، آمارهای 11 ماهه نخست سال 1402 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی طی 11 ماهه نخست سال 1402 قریب به 4 هزار و 800 همت تسهیلات از سوی سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شد که سهم صاحبان کسب و کار 81 درصد و برابر با 3 هزار و 885 همت بوده است.

رشد 34 درصدی وام‌های بازرگانی، پیشتاز در جذب تسهیلات

بیشترین میزان تسهیلات به بخش خدمات (1576 همت) و بخش صنعت و معدن (1421 همت) تعلق گرفته است. کمترین میزان تسهیلات نیز مربوط به بخش مسکن و ساختمان (219 همت) بوده است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کارهای بازرگانی در سال 1402 (11ماهه نخست) نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین رشد را به ثبت رسانده است.

میزان تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی طی 11ماهه نخست سال 1402 به بیش از 391 همت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 بیش از 34 درصد افزایش داشته است.

در همین راستا بخش خدمات نیز در رتبه دوم بیشترین رشد تسهیلات پرداختی طی دوره مورد اشاره قرار دارد.

میزان تسهیلات پرداختی به بخش خدمات طی 11ماهه نخست سال 1402 به بیش از هزار و 576 همت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 معادل 30.3 درصد افزایش داشته است.

photo_2024-03-09_16-47-25

اولویت بانک‌ها در سال 1402

پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار با سه هدف عمده، ایجاد کسب و کار، توسعه کسب و کار و تامین سرمایه در گردش انجام می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان اهداف مورد اشاره بیشترین میزان رشد پرداخت تسهیلات در سال 1402 (11 ماهه نخست) نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به هدف ایجاد کسب و کار بوده است.

میزان تسهیلات پرداختی با هدف ایجاد کسب و کار طی 11 ماهه سال 1402 به 684 همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29.5 درصد رشد داشته است. پرداخت تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش نیز با رشد 27.7 درصد طی دوره مورد بررسی در رتبه دوم قرار دارد.

بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد در سال 1402، ایجاد کسب وکار در بخش‌های مختلف اقتصادی بیش از دیگر اهداف مورد توجه بانک‌ها قرار گرفته است.

photo_2024-03-09_15-57-44