به گزارش اکوایران، در هفته منتهی به 5 اردیبهشت 1403 نرخ بهره بین بانکی همچنان در کانال 23.5 درصد باقی‌ مانده است و این درحالیست که مجموع بسط اعتبار توسط بانک مرکزی در دو بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها از ابتدای سال با کاهش مواجه بوده است. 

به دلیل اینکه نرخ بهره بین بانکی تعیین کننده الگوی حرکت سایر نرخ بهره‌ها در اقتصاد است، به همین ترتیب سیاستگذار پولی نسبت به نرخ بهره بین بانکی اهتمام می‌ورزد و می‌تواند با استفاده از ابزارهایی همانند اعتباردهی قاعده‌مند و عملیات بازار باز بر تحرکات نرخ بهره اثر بگذارد. 

ثبات نسبی نرخ بهره بین بانکی در هفته اخیر

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 5 اردیبهشت 1403 معادل 23.51 درصد به ثبت رسیده که در مقایسه با هفته گذشته خود تقریبا با ثبات باقی مانده است. 

نرخ بهره بین بانکی رقم سودی توافقی در بازار بین بانکی است که در آن بانک‌های دچار کسری منابع از بانک‌های دارای مازاد منابع نقد استقراض می‌کند و در ازای آن نرخ بهره توافقی را می‌پردازد. سررسید این نوع قرارداد نیز حدود 24 تا 48 ساعت است. 

به‌طور کلی زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی از فشار عرضه بیشتر باشد، نرخ بهره شروع به افزایش می‌کند و چنانچه فشار عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، نرخ بهره رو به کاهش می‌رود.

1403020801

روند کاهشی بسط نقدینگی توسط بانک مرکزی از ابتدای سال 

مشاهده می‌شود مجموع بسط پول توسط بانک مرکزی با استفاده از اعتباردهی قاعده‌مند و بازار باز در هفته گذشته حدود 205 همت بوده است، شاخصی که در قیاس با رقم هفته گذشته خود حدود 8 همت کاهش یافته است. به همین ترتیب مشاهده می‌شود مجموع بسط پول بانک مرکزی در هفته اول اردیبهشت نسبت به آخرین هفته فروردین کاهش یافته است و نرخ بهره بین بانکی نیز همزمان با کاهش بسیار جزئی از 23.52 به 23.51 رسیده که می‌توان عنوان کرد تقریبا ثابت مانده است. 

آمارهای نرخ بهره و بسط پول بانک مرکزی در دو بازار یاد شده نشان می‌دهد در مقابل روند مربوط به زمستان که هر دو شاخص یاد شده روند صعودی در پیش گرفته بودند، اکنون علاوه بر اینکه مجموع بسط پول بانک مرکزی طی 1403 رو به کاهش بوده، نرخ بهره نیز از کانال صعودی خود خارج شده و درحال تثبیت شدن در کانال 23.5 درصد است.