عدد زیان انباشته بانک ملی را احتمالا شنیده‌اید: ۷۰ هزار میلیارد تومان. با اینحال در دوره مالی گذشته این بانک از زیان خود کاست. احسان راکعی پژوهشگر حوزه بانکی، عمده دلیل کاهش زیان بانک ملی را سود تسعیر ارز می‌داند و برای بانک های دیگر، موضوع رشد درآمد در تسهیلات و کارمزدها را عنوان می‌کند. 

راکعی به این موضوع نیز اشاره دارد که برخلاف بانک‌های خصوصی که وارد بازی نرخ سود برای جذب منابع و جبران کسری نقدینگی شدند، بانک‌های دولتی عمدتا نرخ سود سپرده‌ پایینی دارند و این کسری را از طریق استقراض از بانک مرکزی و بازار بین بانکی جبران کرده‌اند.