بانک مرکزی یا خود بطور مستقیم به بانک‌های دیگر پول قرض می‌دهد یا از طریق کانال بین بانکی با بانک‌های دیگر به عنوان واسطه منابع مورد نیاز بانک‌ها را تامین می‌کند. استقراض از بانک مرکزی بخاطر کمبود منابع موجب رشد نقدینگی و رشد بیش از حد تورم می‌شود.

بانک سرمایه و بانک مسکن در آماری که در سالهای ۹۸ تا سال ۱۴۰۰ منتشر شده است بیشترین حجم بدهی به بانک مرکزی را در بین بانک‌ها دارند. تسهیلات تکلیفی یکی از دلایلی است که موجب بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی شده است.اما بانک سرمایه از طریق تسهیلات به شرکت‌های دیگر و سرمایه گذاری دچار کسری نقدینگی است.

احسان راکعی در گفتگو با چارسو رشد نقدینگی از کانال بانک‌ها را بررسی می‌کند و پیشنهاداتی درباره راهکارهای جبران آن ارائه می‌دهد.