شرکت ایران خودرو با فروش ۲۷ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومانی از میانگین فروش سال جاری و فروش آبان ماه رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.

سایپا نیز با فروش ۶ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومانی در آذر ماه از سقف فروش ماه های گذشته خود فراتر رفت تا رکورد جدیدی برای فروش ماهانه در سال ۱۴۰۱ ثبت کند.