این شرکت اعلام کرده است که سود فروش های صادراتی دی و بهمن ماه ناشی از تفاوت نرخ ارز قبلی با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا بوده است که باعث رشد ۲۱ درصدی سود نسبت به سال قبل نیز شده است.

نمادهای فرابورس ، کفپارس و نماد کگاز که ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شده بودند در اطلاعیه های جداگانه ای اعلام کردند که هیچگونه سوالی در این سامانه برای پاسخگویی مطرح نشده است. اما نماد شخارک در ۱۴ بند به سوالات مطرح شده در این سامانه (تدان) پاسخ داد.

تملت نیز پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را در سامانه کدال مطرح کرد.