به گزارش اکوایران؛ بازار سهام ایران همواره پس از طی کردن نوسانات سنگین، مدتی را به اصلاح زمانی می‌گذراند. این اصلاح زمانی با کاهش شدید ارزش معاملات خرد سهامی به عنوان رکود معاملاتی شناخته می‌شود. به زبان دیگر، پس از شکل‌گیری یک روند صعودی و اصلاح آن، معاملات سهامی نیاز به فرصتی دارند تا برای روند بعدی مهیا شوند. بخش اصلی این نیاز زمانی معاملات نیز نشأت گرفته از یک طرفه بودن و دامنه نوسان معاملات سهامی بازار سرمایه است.

بورس تهران در یک قدمی رکود معاملاتی!

 معاملات سهامی روز‌های گذشته بورس تهران نشان می‌دهد که با اتمام اصلاح روند صعودی اسفند و فروردین ماه اخیر، بازار سهام با کاهش ناگهانی ارزش معاملات خرد روزانه همراه با عدم نوسانات سنگین شاخص کل همراه بوده است. این مسئله به خودی خود بیانگر رکود لحظه‌ای معاملات بوده اما تداوم این مسئله می‌تواند موجب رکود معاملاتی شدیدی شود؛ همان‌طور که در تابستان سال گذشته شاهد بودیم.

photo_۲۰۲۳-۰۶-۰۳_۱۸-۰۳-۵۶

تمام بدی‌های سهام عدالت برای سرمایه‌گذاران خرد

ارزش معاملات خرد هفتگی بورس تهران در اولین هفته اسفند ماه سال قبل وارد روند صعودی شد و در اولین موج از سطح 3 هزار و 771 میلیارد تومانی تا سطح 11 هزار و 584 میلیارد تومانی بالا رفت. هفته آخر اسفند ماه گذشته، دومین روند رشدی ارزش معاملات خرد را کلید زد و این معیار تا دومین هفته اردیبهشت ماه به 21 هزار و 121 میلیارد تومان رسید. با شروع اصلاح روند صعودی شاخص کل متوسط ارزش معاملات هفتگی کاهشی شد و با تثبیت شاخص کل بالای سطح دو میلیون و 200 هزار واحدی نیز کاهش ارزش معاملات متوقف نشد.

روند روزانه ارزش معاملات خرد از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد که با شروع خروج پول حقیقی از بازار سهام در روز 17 اردیبهشت، ارزش معاملات خرد سطح 24 همتی را از دست داد و در روز 18 اردیبهشت رقم 11 هزار و 960 میلیارد تومانی را ثبت کرد؛ درحالی که روز 16 اردیبهشت، ارزش معاملات خرد با 24 هزار و 840 میلیارد تومان رکود بزرگی را به ثبت رسانده بود.

با وجود ورود جریان پول حقیقی از روز 24 اردیبهشت ماه، روند نزولی ارزش معاملات خرد ادامه یافت. این مسئله احتمال نزدیک شدن به شرایط رکودی در معاملات سهامی را افزایش داد اما با کاهش 28 درصدی این معیار در روز 13 خرداد ماه به نسبت روز معاملاتی قبل از آن و شکستن سطح 7 همتی با ثبت 6 هزار و 560 میلیارد تومان ارزش معاملات خرد که 73 درصد کمتر از رکورد روز 16 اردیبهشت ماه است؛ به نظر می‌رسد زنگ خطر رکود معاملاتی بورس تهران به صدا درآمده است.

photo_۲۰۲۳-۰۶-۰۳_۱۸-۰۰-۱۸اقتصاد آلمان در دام رکود