ماجرا اما زمانی بدتر شد که بورسی‌ها با خبر شوکه کننده تعیین نرخ ۷ هزار تومانی گاز پتروشیمی‌ها مواجه شدند.
در این گفت و گو که اکو ایران با احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سهام انجام داده سعی شده تا ضمن روشن کردن زوایای تاریک بازار سهام در فصل بهار ، احتمالات پیش روی بورس تهران در روزهای گرم تابستان امسال مورد بررسی قرار گیرد.