به گزارش اکوایران، ظرف سال 1402 بر حجم و ارزش معاملات در رینگ فیزیکی، رینگ مالی و بازار مشتقه بورس کالای ایران افزوده شد؛ بخشی از این رشد حجم ارزش نتیجه افزایش قیمت‌های پایه بود، اما مقبولیت این بازار میان گروه‌های مختلف باعث شد تا بر حجم فروش‌ها در اغلب رینگ‌های این بازار نیز افزوده شود.

جمع ارزش معاملات انجام شده در انواع بازارهای بورس کالا از ابتدای فروردین تا 25 اسفند 1402 از 16270 هزار میلیارد ریال عبور کرد که این رقم نسبت به ارزش معاملات این بازار در زمان مشابه ظرف سال 1401 جهشی 55 درصدی داشت. بررسی رینگ‌های مختلف از آن حکایت دارد که بازار فیزیکی پیشتاز رشد ارزش معاملات در این سال بود.

رشد 28 درصدی حجم معاملات رینگ فیزیکی

بررسی داده‌‌های معاملاتی بورس کالای ایران از آن حکایت دارد که ظرف سال 1402 (از ابتدای سال تا 25 اسفند ماه) بالغ بر 151 میلیون تن محصول از رینگ فیزیکی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت؛ این رقم نسبت به حجم معاملات انجام شده در این بازار نسبت به دوره قبل جهشی 28 درصدی داشت. این در حالی بود که ارزش معاملات انجام شده از طریق این بازار در این بازه زمانی از 14846 هزار میلیارد ریال عبور کرد که این رقم نسبت به ارزش معاملات این رینگ در سال قبل جهشی 55 درصدی را به ثبت رساند.

به این ترتیب در حالی که 28 درصد بر حجم معاملات رینگ فیزیکی در سال 1402 افزوده شد؛ ارزش معاملات رشدی 55 درصدی داشت. برتری رشد ارزش معاملات نسبت به حجم معاملات در این بازه زمانی رشدی حدودا 2 برابری داشت. این موضوع نتیجه افزایش قیمت معامله در این سال بود. رشد نرخ ارز از سویی باعث شد تا قیمت‌های پایه بسیاری از کالاها افزایش یابد و از سوی دیگر رشد نرخ ارز، صنایع را به رقابت برای کسب سهم از عرضه مواد اولیه واداشت که این موضوع نیز در رشد ارزش معاملات موثر بود.

در حالی ارزش معاملات رینگ فیزیکی ظرف سال 1402 از 14846 هزار میلیارد ریال عبور کرد که این رقم برابر 91 درصد ارزش کل معاملات این بازار بود. به این ترتیب رینگ فیزیکی مهم‌ترین بازار فعال در بورس کالای ایران است.

سهم 7 درصدی بازار مالی از معاملات بورسی

ارزش بازار مالی بورس کالا ظرف سال 1402 از ابتدای سال تا روز 25 اسفند ماه از 1025 هزار میلیارد ریال عبور کرد؛ این رقم شامل معاملات گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های کالایی و معاملات سلف موازی استاندارد می‌شود. مجموع ارزش معاملات در رینگ مالی نسبت به سال قبل رشدی 45 درصدی داشت.

این در حالی بود که ظرف سال 1402 معاملات گواهی سپرده شمش طلا نیز به معاملات بورس کالا افزوده شد؛ در این سال بالغ بر 41 میلیون گواهی شمش طلا با ارزشی بیش از 143 هزار میلیارد ریال از این بازار منعقد شد. به این ترتیب مجموع ارزش بازار مالی و گواهی شمش طلا در سال 1402 به 1170 هزار میلیارد ریال رسید که این رقم حدود 7.2 درصد ارزش کل معاملات بورس کالا بود.

رشد 26 درصدی ارزش در رینگ مشتقه

رینگ مشتقه از دیگر بازارهای بورس کالای ایران است؛ ظرف سال 1402 بالغ بر 3 میلیون و 230 هزار قرار داد در این بازار منعقد شد که این میزان نسبت به قراردادهای منعقد شده در این بازار ظرف سال 1401 افتی 13 درصدی داشت؛ با این وجود ارزش معاملات این بازار در این سال رشدی 26 درصدی را به ثبت رساند و به 254 هزار میلیارد ریال رسید.