به گزارش اکوایران؛ تجارت خارجی کشور در بازه زمانی مورد بررسی برابر با 94 میلیارد و 831 میلیون دلار بود و سهم صادرات کالای غیرنفتی از تجارت کشور به 113 میلیون تن انواع کالا به ارزش 40 میلیارد و 472 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی 9.3 درصدی در وزن و کاهش 11.4 درصدی در ارزش داشته است.

داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که در مدت زمان مورد بررسی بیشترین حجم و ارزش صادرات کشور به کالای «گاز طبیعی مایع شده» رسید و این محصول توانست رتبه اول در میان اقلام صادراتی را از آن خود کند.

با توجه به داده‌های اعلام شده «گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر»، «پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر»، «متانول»، «قیر نفت» و «بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» به ترتیب در جایگاه پنج قلم کالای با ارزش صادراتی کشور در بازه زمانی مورد بررسی محسوب می‌شوند.  

صادرات

اقلام صادراتی در 10 ماه

طبق این آمارها «گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است. ارزش دلاری صادرات این کالا در بازه زمانی مورد بررسی برابر با ۲ میلیارد و 870 میلیون دلار اعلام شده است.

در جایگاه بعدی «پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» قرار گرفته که ارزش صادراتی آن 2 میلیارد و 480 دلار در بازه مورد بررسی بوده است.

رتبه سوم صادرات کالاهای غیرنفتی در مدت زمان مورد بررسی هم مربوط به «متانول» بوده ارزش صادرات این کالا برابر با یک میلیارد و 920 میلیون دلار بوده است. داده‌های اعلام شده همچنین نشان می‌دهد صادرات «قیرنفت» هم برابر با یک میلیارد و 830 میلیون دلار بوده است.

اما رتبه پنجم محصولات صادراتی به «بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» رسید، در این مدت در مجموع یک میلیارد و 700 میلیون دلار بوتان مایع صادر شده است.

براساس داده‌های اعلام شده در جایگاه بعدی هم «شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج که در جای دیگر ذکرنشده» قرار دارد، ارزش صادرات این محصول یک میلیارد و 430 میلیون دلار رقم خورده است.

از سوی دیگر در این مدت ارزش صادرات «سایر اوره حتی به صورت محلول در آب» هم یک میلیارد  و 330 میلیون دلار ذکر شده و ارزش صادرات «سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» کمی بیش از یک میلیارد دلار بوده و براساس آمار گمرک در این مدت 920 میلیون «محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع)» از کشور صادر شده است. ارزش صادرات «میله های آهنی یا فولادی، گرم نورد شده دارای دندانه، برامدگی گودی» برابر با 860 میلیون دلار بوده است.