به گزارش اکوایران، هادی سبحانیان ، معاون وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران درباره سازو کار اخذ مالیات از دستفروشان گفت: دستفروشان مشمول مالیات نخواهند شد.

سبحانیان همچنین درباره جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن را ندادند، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی اراده جدی در قوانین تنظیم گری اقتصادی دارد که مالیات ستانی از بانک‌هایی که تکالیف در تسهیلات مسکن را انجام نداده‌اند از جمله این موضوعات است.

به نقل از ایلنا، او با اشاره به اینکه اختلاف دیدگاهی در مالیات ستانی از بانک‌ها وجود دارد، گفت: اختلافات بین سهمیه بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات و مراجعه افراد برای دریافت تسهیلات بوداین موضوع از سوی دولت و بانک مرکزی بررسی می شود. اما این سازمان مبتنی بر اختصاص سهم بانک مرکزی به بانک ها در پرداخت تسهیلات، جرایمی را برای بانک ها در نظر نگرفته بود که مدیران بانک ها به هیات‌های بدوی و شورای مالیاتی شکایت کردند، احکام نهایی را پیگیری می‌کنیم.