به گزارش اکوایران؛ بر اساس آمار ارائه شده، تجارت خارجی کشور در بازه زمانی مورد بررسی برابر با 104 میلیارد و 774 میلیون دلار بوده است. سهم صادرات کالای غیرنفتی از تجارت کشور در این مدت به 124 میلیون و 700 هزار تن انواع کالا به ارزش 44 میلیارد و 890 میلیون دلار برآورده شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی 11.42 درصدی در وزن و کاهش 8.87 درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های گمرک، در مدت زمان مورد بررسی بیشترین حجم و ارزش صادرات کشور به  «گاز طبیعی مایع شده» (LNG) تعلق داشته است. این محصول رتبه اول را در میان اقلام صادراتی کشور به خود اختصاص داده است. داده‌های اعلام شده نشان دهنده اهمیت صادرات LNG در تجارت خارجی کشور است. LNG یک کالای با ارزش و پر تقاضا در بازارهای جهانی محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی کشور ایفا کند.

بر اساس داده‌های اعلام شده، پنج قلم کالای با ارزش صادراتی کشور در بازه زمانی مورد بررسی شامل «گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر»، «پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر»، «متانول»، «قیر نفت» و «بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» به ترتیب در جایگاه پنج قلم کالای با ارزش صادراتی کشور در بازه زمانی مورد بررسی محسوب می‌شود. 

محصولات پتروشیمی و حامل‌های انرژی مهم‌ترین کالاهای صادراتی کشور محسوب می‌شوند که سهم بالایی در میان اقلام صادراتی دارند و بازار این کالاها هم مناسب است.

 کالای صادراتی

اقلام صادراتی در 11 ماه

طبق داده‌های اعلام شده «گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است. ارزش دلاری صادرات این کالا در بازه زمانی مورد بررسی برابر با 3 میلیارد و 100 میلیون دلار اعلام شده است.

در جایگاه بعدی «پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» قرار گرفته که ارزش صادراتی آن 2 میلیارد و 800 هزار دلار در بازه مورد بررسی بوده است.

رتبه سوم صادرات کالاهای غیرنفتی در مدت زمان مورد بررسی هم مربوط به «متانول» بوده ارزش صادرات این کالا برابر با 2 میلیارد دلار ثبت شده و داده‌های اعلام شده همچنین نشان می‌دهد، ارزش صادرات «قیرنفت» هم برابر با 2 میلیارد دلار بوده است.

 رتبه پنجم محصولات صادراتی هم در بازه زمانی مورد بررسی به «بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» رسید، در این مدت در مجموع یک میلیارد و 900 میلیون دلار بوتان مایع صادر شده است.

براساس داده‌های اعلام شده در جایگاه بعدی هم «شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج که در جای دیگر ذکرنشده» قرار دارد، ارزش صادرات این محصول یک میلیارد و 600 میلیون دلار رقم خورده است.

از سوی دیگر در این مدت ارزش صادرات «سایر اوره حتی به صورت محلول در آب» هم یک میلیارد  و 500 میلیون دلار ذکر شده و ارزش صادرات «سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر» هم یک میلیارد و 100 میلیون دلار بوده بوده است. ارزش صادرات «محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع)» هم در بازه زمانی مورد بررسی یک میلیارد و 100 میلیون برآورد شده و ارزش صادرات « سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره های آن به غیر از پیریت های آهن تفته شده آن » هم در این مدت برابر با یک میلیارد دلار بوده است.