به گزارش اکوایران، در سال جاری پیش بینی می‌شود 200 هزار تن پسته تولید شود که ظاهرا بهتر از سال گذشته است. سال گذشته میزان تولید 200 هزار تن بود. اما میزان صادرات فقط 50 درصد بود. سال گذشته طبق آمار انجمن پسته ایران 80 هزار تن صادر شد است و 20 هزار تن در بازار داخلی عرضه و بفروش رفته است. 

 «اکوایران» از  محمد صالحی هیات مدیره انجمن پسته کشور در مورد وضعیت باقی مانده سموم سوال می‌کند. او در این باره می‌گوید: ما باقی مانده سموم در پسته داریم. ولی خیلی از کشاورزان از سم های ارگانیک استفاده می‌کنند به همین دلیل هم ما محصولات خوبی هم داریم. در عین حال محصل پسته ما باقی مانده سموم دارد و مسئولین مربوطه باید کمک کنند تا کشاورز بتواند محصول بدون سم تولید کند. 

او اعلام می‌کند به دلیل آفلاتوکسین محصول پسته ایران بازپس فرستاده شده است ولی بخاطر باقی مانده سموم نه محصولی برگشت نخورده است.

آفلاتوکسین یک سم قارچی طبیعی است که ذرت، بادام زمینی، پسته و محصولات دیگر را آلوده می‌کند.

صالحی می‌افزاید: مشکل سموم در خیلی از باغات داریم ولی آمار نداریم چون در این زمینه به صورت جزئی بررسی نشده است و خیلی از کشاورزان ما دسترسی به سموم خوب را ندارند.