روابط تجاری ایران و پاکستان، اما از این قرابت و همجواری سهم چندانی ندارد. این‌ موضوعاتی که مطرح شد بخشی از ویژگی‌های مثبت پاکستان برای تجارت با ایران  است.  

همچنین طبق اعلام مرکز تجارت بین الملل، پاکستان سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات از کشور‌های جهان دارد اما سهم ایران از بازار این همسایه شرقی، کمتر از یک درصد است. 

محمد حاجی آقازاده رودسری رئیس کمیسیون اقتصادی و تسهیل تجارت اتاق مشترک ایران و پاکستان در مصاحبه‌ای با اکوایران به تشریح وضعیت تجارت ایران و پاکستان می‌پردازد.