هکرها در ابتدا اعلام کرده‌ بودند که هک را به اسنپ فود اطلاع نداده و مستقیما اطلاعات را برای فروش گذاشته اند. هر چند پس از مدتی با مذاکره از فروش اطلاعات منصرف شدند. اما سوال اصلی اینجاست که چرا اسنپ از تجربه تپسی استفاده نکرد و اقدامات پیشگیرانه و امنیتی انجام نداد؟