به گزارش اکوایران، افراد متبلا به دیابت که از تزریق روزانه انسولین به‌شدت خسته شده‌اند، می‌توانند نسبت به یک روش جایگزین که سهولت بسیار بیشتری دارد، امیدوار باشند.

به نوشته نیواطلس، دانشمندان دانشگاه بریتیش کلمبیا یک روش جدید برای رساندن انسولین به بدن توسعه داده‌اند که در آن افراد مبتلا به دیابت، چند قطره از دارو را به زیر زبان خود می‌ریزند. در این روش، قطرات دارو، قورت داده نمی‌شود بلکه زیر زبان قرار می‌گیرد.

این روش موثر است چراکه بافت زیر زبان دارای تعداد قابل توجهی مویرگ است که به دارو اجازه می‌دهد به‌سرعت به جریان خود وارد شود. به‌طور معمول، این روش برای انسولین مناسب نیست زیرا انسولین یک مولکول بزرگ است که نمی‌تواند به راحتی از سلول‌ها عبور کند. برای حل این مشکل، دانشمندان سلول‌های انسولین را با «پپتیدهای نافذ به سلول» که از ماهی ساخته شده، همراه کردند؛ اتفاقی که باعث می‌شود سلول‌ها، نفوذپذیرتر شوند.

دکتر جیامین وو، محققی که در این مطالعه شرکت کرده است، می‌گوید: «به آن به‌عنوان راهنمایی فکر کنید که به انسولین کمک می‌کند به سرعت به جریان خون برسد. این راهنما بهترین راه‌ها را پیدا می‌کند و به انسولین اجازه می‌دهد به جایی که باید، برسد.»

این تیم، روش یادشده را در موش‌ها آزمایش کرده است. زمانی که انسولین به پپتیدهای نافذ به سلول مجهز شد، انسولین توانست با موفقیت به جریان خون برسد و سطح قند خون را به خوبی تزریق انسولین، کنترل کند. بدون پپتیدهای نافذ به سلول، انسولین نمی‌تواند مسیر خود را به سمت جریان خون پیدا کند.