کارشناسان معتقدند اگر وزارت صمت قصد دارد در سال آینده رشد تولید ۵۰ درصدی را عملیاتی کند، باید ابزارهایی را در اختیار خودروسازان قرار دهد.

آنها تاکید می کنند چنانچه این ابزارها در اختیار شرکت های خودروساز قرار نگیرید، امکان رشد تولید  ۱/۵ برابری وجود نخواهد داشت.