یکی از بزرگترین شرکت هایی که وارد این رقابت شده مرسدس بنز است. سری محصولات برقی مرسدس بنز به تکنولوژی ساخت بالایی نیاز دارند و تا پیش از این فقط در کارخانه های واقع در کشور آلمان مونتاژ و تولید میشدند.

اما حالا کارخانه مرسدس بنز در هند به اولین تولیدکننده محصولات برقی مرسدس بنز در خارج از آلمان تبدیل شده. کارخانه ای که به گفته ی مدیر اجرایی مرسدس بنز در هند قرار است به قطب صادرات مرسدس بنز در منطقه تبدیل شود.