شورای رقابت حدود یک ماه قبل از قیمت‌هایی رونمایی کرد که اکثر کارشناسان می‌دانستند با واقعیت تفاوت زیادی دارد و به مرحله اجرا نخواهد رسید.

حالا شورای رقابت بعد از جنگ و جدل بسیاری با خودروسازان خصوصی داشت، از موضع خود کوتاه آمده و قیمت‌هایی را اعلام کرده که شباهت زیادی با قیمت‌های سابق این خودروسازان دارد.