به گزارش اکو ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: خودروسازی که تاییدیه استاندارد را برای محصول خود دریافت کرده حق ندارد خودرو را در انبار و کف کارخانه دپو کند.

مهدی اسلام‌پناه این سخنان را در جمع مدیران خودروسازی کشور بیان و تاکید کرد سازمان ملی استاندارد ایران همواره حامی تولید کیفی است تا حقی از مصرف‌کننده ضایع نشود. استانداردها را قابل انعطاف است و باید با نظرات تخصصی روزآمد شود.

رییس سازمان ملی استاندارد درباره زمان‌بندی استانداردهای اجباری، خاطرنشان‌کرد: سازمان ملی استاندارد ایران پدرانه و مهربانانه همه الزامات قانونی را با در نظر گرفتن شرایط، محدودیت‌ها و با زمان‌بندی فنی به نفع مصرف کننده وارد مرحله اجرایی می‌کند و همه ما ملزم به رعایت کامل قانون هستیم.

اظهارات رییس سازمان ملی استاندارد این شائبه را ایجاد می کند که شرکت های خودروساز محصولاتی که تولید کرده و تاییدیه استاندارد گرفته اند را در پارکینگ های خود دپو کرده و از عرضه آنهاذ امتناع می کنند.

به نظر می رسد این سخنان اسلام پناه در حد ادعا باشد و هیچ شرکت خودروسازی در شرایط فعلی محصولات تولیدی خود را در پارکینگ ها زمینگیر نکند.

خودروسازان به خصوص دو خودروساز بزرگ کشور این روزها با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. ثبت زیان حدود 130 هزار میلیارد تومانی توسط ایران خودرو و سایپا بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده گویای این نکته است که وضعیت خودروسازی در کشور چندان تعریفی ندارد. بخشی از این زیان انباشته مربوط به هزینه های سرباری می شود که به نوعی به شرکت های خودروساز تحمیل شده و آنها نمی توانند برای مدیریت آن کار خاصی بکنند. به طور مثال تعداد پرسنل شاغل در ایران خودرو و سایپا با تیراژ تولید این شرکت ها انطباق ندارد اما مدیران ارشد این دو خودروساز نمی توانند نسبت به تعدیل نیرو کاری کنند. حال در شرایطی که خودروسازان همواره با چالش تامین نقدینگی برای فعالیت های جاری خود روبرو هستند بیان اظهاراتی از جنس سخنان رییس سازمان ملی استاندارد مبنی بر دپوی خودرو توسط خودروسازان می تواند سیگنال منفی به بازار خودرو مخابره کرده و به نوعی شرکت های خودروساز را رو در روی مصرف کنندگان قرار دهد.