سیاست‌گذار خودرویی در طی مدتی که زمام امور را در دست‌ گرفته تلاش کرده با برپای سامانه یکپارچه فروش محصولات خودروسازان، جلوگیری از تولید خودروی ناقص و هموار کردن مسیر صادرات برای خودروسازان، فضای تولید خودرو را تغییر دهد. آیا در این زمینه توفیقی داشته است؟

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با برنامه «ویراژ» به این پرسش‌ها پاسخ داده است.