به گزارش اکو ایران، ایران خودرویی ها قصد دارند تا تولید دنا پلاس با گیربکس دستی و موتور EF7 را متوقف کنند و با ایجاد تغییراتی در ساختار موتور دنا پلاس با گیربکس دستی و موتور جدید EF7 P را روانه بازار خودرو کنند.

البته آبی های جاده مخصوص در حالی این برنامه را دنبال می کنند که هنوز تعهداتی را برای دنا پلاس با گیربکس دستی با موتور EF7 دارند.

این خودروساز دنا با موتور EF7 را در اولین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در دسترس متقاضیان قرار داد.

آن طور که بررسی ها نشان می دهد بخشی از تقاضا برای این خودرو در تابستان و همچنین پاییز تحویل داده شده اما ایران خودرویی ها در تحویل الباقی تعهد خود مربوط به پاییز 1402 و همچنین زمستان 1402 قصد دارند تا دنا با موتور جدید را جایگزین محصول فعلی کند.

ایران خودرویی ها آستین ها را بالا زده و به متقاضیانی که قرار بوده دنا پلاس با موتور EF7 و گیربکس دستی را در زمستان تحویل بگیرند پیشنهاد داده اند که همین خودرو را با موتور جدید EF7 پلاس و گیربکس 6 سرعته خریداری کنند.

قیمت دنا با موتور جدید و گیربکس 6 سرعته از سوی آبی های جاده مخصوص حدود 551 میلیون تومان تعیین شده است. تحویل این خودرو بعد از واریز وجه و تکمیل فرآیند فروش 90 روز کاری زمان می برد.

ایران خودرویی ها برای اینکه دل مشتریان دنا پلاس با گیربکس دستی و موتور EF7 به دست بیاورند، خودروی جایگزین را به صورت پیش فروش هم واگذار می کنند.

متقاضیانی که مایل به طرح پیش فروش هستند می توانند در بازه زمانی تیر و مرداد سال آینده نسبت به خریداری کردن این خودرو اقدام کنند.

اگر متقاضیان تیر سال آینده را برای تحویل گرفتن انتخاب کنند باید حول و حوش 276 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت واریز کنند. این مبلغ 50 درصد قیمت فعلی دنا پلاس با گیربکس 6 سرعته و موتور EF7 P خواهد بود. الباقی قیمت نیز در زمان تحویل گرفتن محاسبه و از متقاضی اخذ می شود.

اما اگر بازه زمانی تحویل مرداد 1403 باشد، متقاضیان باید نزدیک به 248 میلیون تومان را در قالب پیش پرداخت واریز کنند. این مبلغ 45 درصد قیمت فعلی خودروی مورد نظر را شامل می شود.

دنا پلاس با گیربکس دستی و موتور EF7 P با پنج رنگ سفید، مشکی آبنوس، نقره ای متالیک، خاکستری متالیک و تیتانیوم در دسترس متقاضیان قرار دارد.

البته این طرح پیشنهادی است و متقاضیان می توانند آن را قبول کنند یا از قبول ان خودداری کنند.

فاصله قیمتی دنا پلاس با گیربکس دستی و موتور جدید با دنا پلاس با موتور فعلی حدود 70 میلیون تومان است. به نظر می رسد فاصله قیمتی کم میان خودروی ثبت نامی با خودروی جایگزین شده برگ برنده ایران خودرویی ها برای قبول پیشنهادشان از سوی متقاضیان است.

پیش بینی می شود جایگزینی دنا پلاس با موتور جدید با دنا پلاس فعلی روی قیمت های بازاری این خودرو نیز اثر گذاشته و نمودار آن را صعودی کند.