در قسمت سوم از ویژه برنامه «از گور برخاسته» سراغ یکی از نام‌هایی می‌رویم که به نوعی بخشی از فرهنگ سال‌های دور بریتانیا را تشکیل می‌داد، ولی در سال‌های اخیر به جایی رسید که برای کمتر کسی شناخته شده بود. اما حالا به لطف اینکه زیر پرچم یکی از بزرگترین خودروسازان چین رفته دوباره سر زبان‌ها افتاده است.