با این حال، عبدالله توکلی، سرپرست سابق صنایع خودرو وزارت صمت، دیدگاه متفاوتی ارائه می‌دهد. او معتقد است که خودروسازان ایرانی حتی در دوران طلایی و سودآوری خود نیز به دنبال توسعه، افزایش کیفیت و تولید بهینه‌تر نبودند.

توکلی در ادامه صحبت‌های خود عدم وجود فضای رقابتی را عامل اصلی این وضعیت می‌داند.