این خودروساز در اطلاعیه خود برای افزایش قیمت خودرو به «تورم بخشی» اعلامی از سوی بانک مرکزی استناد کرده است.

افزایش قیمت خودرو قانونی است؟