به گزارش اکوایران، افراد بسیاری در دنیای سیاست در روسیه وجود دارند که از قضا دست‌پروده پوتین هستند اما می‌توانند علیه او اقدام کنند.

نسیم بنایی از مهره‌های کلیدی در دنیای سیاست روسیه می‌گوید.