او که زمان جنگ رییس سازمان برنامه و بودجه بود از عمل‌کرد خود و کابینه آن موقع تمام قد دفاع می‌کند.

زنجانی توضیح داد که بر اساس رویه متداول یک کشور جنگی، اولویت اول، جنگ و جبهه بود و دولتِ وقت هم منابع را با این اولویت در ذهن تخصیص می‌کرد. به گفته زنجانی اساسا منابع جای خاص دیگری صرف نمی‌شد که بخواهد کم‌کاری خاصی رخ دهد. زنجانی البته از دفاع فراتر می‌رود و موضوع را متوجه خود اتهام‌زنندگان می‌کنند!

 

بُرش‌های دیگر این گفت‌وگو:

۱. تفاوت اشتباهات دهه ۶۰ و با اشتباهات امروز در چیست؟ روغنی زنجانی توضیح می‌دهد

 

کامل این گفت‌وگو را اینجا ببینید: