اما جای خالی این سوال احساس می‌شود که اگر ایران تصمیم بگیرد از این فهرست بیرون بیاید چقدر زمان خواهد برد و جبران ماه‌های طلایی گذشته چقدر طول خواهد کشید؟