محمد مهاجری در این گفت‌وگو گاهی نگرانی‌ها و انتقادهایش را بی‌پرده به زبان می‌آورد، به انتصاب افراد نزدیک به جریان پایداری اعتراض دارد، روند مذاکرات و چهره‌هایی که برای این کار انتخاب شده‌اند پذیرفتنی نمی‌داند اما در ادامه توضیح می‌دهد که به رئیسی و دولت او امیدوار است و می‌گوید که احتمالا یک جایی رئیس دولت سیزدهم تصمیم می‌گیرد که دست از آزمون خطا بردارد و قاطع باشد.