به گزارش اکوایران، قیمت سکه امامی که هفته گذشته تا کانال ۲۷ عقب‌نشینی کرده بود. در روزهای آخر هفته و در بازار پشت خطر دوباره به کانال ۲۸ برگشت. اما با شروع اولین روز کاری این هفته نشان داد که برایند اتفاق‌ها سکه را افزایشی نکرد.

بنابر قیمت‌های اعلامی اتحادیه طلا، سکه امامی تا حوالی ساعت ۱۴:۰۰ امروز ۲۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شد. گفتی است برخی از تحلیل‌گران حدس می‌زدند که قیمت سکه امروز با افزایش روبه‌رو شود. اما مشخص شد نظر دسته دیگر تحلیل‌گران مبنی بر سنگین‌تر بودن وزنه اخبار مثبت درست‌تر بود.

این اتحادیه قیمت نیم سکه و قیمت ربع سکه را به‌ترتیب، ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان درج کرد.

در بازار آزاد هم سکه امامی حوالی ساعت ۱۴:۰۰، از حدود ۲۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تا ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید. قیمت ربع سکه و قیمت نیم سکه در بازار آزاد به قیمت‌های اعلامی اتحادیه نزدیک بود و نهایتا در برخی جاها تا ۱۰۰ هزار تومان گران‌تر معامله می‌شد.