امروز جو بازار فروشنده بود و فشار فروش قیمت‌ دلار و سکه را یک کانال پایین آورد. به عقیده معامله‌گران چهار عامل فشار فروش در بازار را زیاد کرد.عامل اول خبر عدم همکاری آمریکا با اسرائیل در صورت حمله به ایران بود. معامله‌گران در بامداد دوشنبه منتظر نتیجه جلسه شورای امنیت بودند که بدون قطعنامه علیه ایران به پایین رسید و این سیگنالی در جهت افت تنش در خاورمیانه برای بازارها بود. عامل سوم هم به اولین حراج سکه در مرکز مباردله از دوشنبه بود که معامله‌گران از آن به عنوان تزریق بازارساز در بازار سکه یاد می‌کردند. بازار سکه و طلا در روز دوشنبه در وضعیت بلوکه بود که معامله‌گران از این وضعیت به عنوان عامل کاهنده استفاده می‌کردند. به عقیده آن‌ها وضعیت بلوکه یک ابراز برای کنترل بازار است که به ضرر خریدار کاغذی است. در واقع از نظر آن‌ها بازارساز با این ابراز راه خریدار نوسان‌گیر را می‌بندد.

قیمت سکه در 44 میلیون و 400 هزار تومان شروع به کار کرد و با افت کانالی در 43 میلیون و 600 هزارتومان بسته شد. حباب سکه هم در روز دوشنبه با کاهش به 7 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

قیمت طلای آبشده هم با افت تقریبا 600 هزار تومانی کانال 16 میلیون را از دست داد و تثبیت آن در کانال 15 میلیون باعث شد تا امید اصلاح در این بازار بیشتر شود. با رسیدن قیمت طلای آبشده به مرز حمایت 15 میلیون و 700 هزار تومان در روز دوشنبه حباب طلا منفی شد که سیگنالی برای خریدار شد. حباب منفی طلا در کنار عدم کاهش قیمت انس طلای جهانی موجب شد تا قیمت طلای آبشده از این مرز حمایت شود.  در پشت خط دوشنبه شب قیمت طلای آبشده دوباره وارد کانال 16 میلیون شد.

قیمت درهم امارات در 17 هزار و 900 تومان بازگشایی کرد و با کاهش به 17 هزار و 550 تومان رسید.

دوشنبه، آخرین روز تعطیلی بازار ارز هرات عنوان می‌شد و کانال نرخ‌دهی هرات، قیمتی نداد اما با این حال در بازار شنیده می‌شد که در اتاق‌های معاملاتی، قیمت دلار هرات در حوالی 63 هزار و 900 تومان در معامله است. به عقیده معامله‌گران در بازار تهران تا زمان بازگشایی بازار ارز هرات، قیمت‌ها پشت ندارد. به خاطر همین در بازار ارز تهران شاهد چندین قیمت برای دلار بودیم.

گروهی از تحلیل‌گران هم راهکار به دست آوردن قیمت دلار را، قیمت درهم می‌دانستند. راهکار آن‌ها این بود که با ضرب قیمت درهم در 3.67 قیمت دقیق دلار به دست می‌آید. البته این نکته گفتنی است که در شرایط معمولی حتی این قیمت به دست آمده از درهم، بالاتر از اسکناس نقدی در تهران است اما از اسفند ماه 1402 قیمت دلار اسکناس بالاتر از برابری درهم در معامله است و این راهکار فعلا قیمت درستی از دلار نمی‌دهد.

قیمت دلار برآورد شده از درهم امارات در روز دوشنبه 64 هزار و 400 تومان محاسبه می‌شود اما قیمت دلار در تهران بالای این نرخ در معامله بود.

بحث داغ بازار خبر خرید سکه‌ از مرکز مبادله بود. یک خبر در برخی کانال‌ها داشت دست به دست می‌شد که در اون گفته شده بود سکه‌های قبلی فروش رفته در مرکز مبادله مشکل قالب داشتند که آن‌ها در بازار با قیمت پایینتر می‌خرند. البته برخی از این کانال‌ها این خبر را حذف کردند.

با این حال که تحلیل‌گران معتقدند که سطح تنش در خاورمیانه تعدیل شده و اسرائل به حمله انتقامی ایران پاسخ نمی‌دهد به خاطر اینکه امریکا پشت حمله این رژیم نیست و از طرف دیگر در حمله انتقامی ایران ساختار دفاعی اسرائل لو رفته و بنابراین حمله دوم ایران به اسرائیل می تواند خسارت‌بارتر باشد.

البته یک خط خبری کمرنگ از احتمال تنش وجود دارد که به خبرهای جسته و گریخته توجه می‌کند. بازاری‌ها می‌گفتند خیالشان از سمت اسرایئل تا حد زیادی راحت است اما تا صد اندکی فاصله دارد. درواقع بازار در دوراهی تنش و عدم تنش گیر کرده. از نظر آن‌ها تا قطعی نشدن واکنش اسرائیل، بازار کمی ترس دارد گرچه این ترس تا حدود زیادی تعدیل شده است .

تحلیل‌گران فنی معتقدند اگر قیمت طلای آبشده حمایت 15 میلیون و 700 هزار تومان را از دست بدهد حمایت بعدی در حوالی 15 میلیون و 200 است. اینکه قیمت طلا کانال 15 میلیون را از دست بدهد به این ربط دارد که سطح تنش در منطقه چگونه خواهد بود.