حکمتعلی مظفری در جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: تهران مشکلات زیادی دارد که نیازمند مداخله شهرداری و شورای شهر است. هرجا تصمیم‌گیری می‌شود، شاید برخی شکایت داشته باشند و قرار گرفتن در این چرخه، سرعت خدمت‌رسانی را کاهش می‌دهد. با تشکیل کارگروه مشترک می‌توان این فرآیند را تسریع کرد و ما در این خصوص آمادگی ۱۰۰درصدی داریم.

وی تصریح کرد: کسانی که با رأی مردم مسئولیت گرفته‌اند، هم وظیفه خدمتگزاری دارند و هم باید مطالبه‌گری کنند و ضرورت این امر ارتباط با دستگاه حاکمیتی است که نیاز به مطالبه‌گری و پیگیری منتخبان مردم دارد.