برنامه اخبار

آپشن رئیسی برای دارندگان دلار و طلا

نقشه جدید تیم اقتصادی رئیسی برای سرمایه گذاران دلار و طلا؛ دولت منتخب قرار است از برنامه‌های جدید خود برای مدیریت سرمایه های مردمی در این دو حوزه رونمایی کند.

برنامه دولت منتخب برای سرمایه گذاران در بازارهای طلا و دلار چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد