فاطمی امین پس از مستقر شدن در وزارت صمت  در حالی که هنوز ۶ ماه از حضورش نمی گذرد، تغییر چیدمان در معاونت ها را در دستور کار قرار داده و با ایجاد معاونت‌های جدید ، ساختار ۱۰ سال اخیر وزارت‌خانه را تغییر داده است.

این تغییرات چه دستاوردی برای بخش صنعت، معدن و تجارت خواهد داشت؟


بیشتر بخوانید:‌روایت پوست اندازی در وزارت «صمت»