حذف این نرخ به معنای عرضه در قیمتی بالاتر است، اتفاقی که می‌تواند موجب تعلل دولت در این انتخاب شود. 

حسین راهداری، کارشناس بازارهای مالی، در این مورد توضیح می دهد.

نسخه کامل این گفتگو را در یوتیوب ببینید.