در حاشیه این کنگره اکوایران در گفت و گو با ابراهیم شیخ، رییس هیات مدیره ایزوایکو و رییس علمی کنگره این سوال را مطرح کرده که شایستگی مدیران در کلاس جهانی چگونه تعیین می شود؟ آیا این ملاک ها و معیارها در بخش خصوصی هم رعایت می شود؟

به اعتقاد شیخ، شایستگی های مرتبط با ذهنیت جهانی یکی از این معیارهاست و مدیران باید بدانند که کسب و کارها در کلاس جهانی چگونه شکل می گیرند.