ویدئو های مرتبط

معرفت شناسی علم اقتصاد و مبانی آن - قسمت دوم

این قسمت از برنامه اقتصاد آزاد با حضور آقای دکتر موسی غنی نژاد به مباحث مربوط به معرفت شناسی علم اقتصاد و تئوری های اقتصادی، تحولات اندیشه در طول زمان و رویکردهای مرتبط با آنها می پردازد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد