چند نکته درباره شاخص سفارش کالاهای بادوام

سرمایه‌گذاران برای درک وضعیت اقتصاد، معمولاً به گزارش‌هایی که از شاخص‌های اقتصادی منتشر می‌شود توجه می‌کنند و برخی شاخص‌ها مهم تر از دیگر شاخص‌ها هستند. برای مثال نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم و نرخ بیکاری و همچنین وضعیت تولید کارخانه ای و سفارش کالاهای بادوام جزء شاخص‌های بسیار مهم هستند و هر یک واقعیت‌هایی را درباره وضعیت اقتصاد و افق آن نشان می‌دهند. چند نکته درباره شاخص سفارش کالاهای بادوام بیان می‌شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد