آمارها نشان می‌دهد رشد ۸ ماهه پایه پولی به عنوان موتور رشد نقدینگی، به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. رشد ماهانه این شاخص نیز طبق آماری که بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده، کاملا صعودی بوده و از ۰.۵ درصد در شهریور ماه به بالای ۲.۵ درصد در آبان رسیده است.

این جهش در پایه پولی را می توان به ۲ دلیل نسبت داد. نخست: افزایش نرخ تسعیر ارز و دوم اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی.