بررسی هر دهک با توجه به میزان سرانه‌ای که از کالاهای اعلام شده مصرف می‌کنند، نشان می‌دهد که مبلغ بیشتری نسبت به قیمت‌های بالا رفته به حساب آن‌ها واریز شده است.

اما از طرفی با مرور سال‌های گذشته، می‌توان نتیجه گرفت که به علت تورم بالا در ایران، این یارانه به عبارتی آب می‌شود و ارزش آن در سراشیبی قرار خواهد گرفت. اما در کل آیا می‌توان گفت که این اقدام دولت از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر بوده است؟