به گزارش اکوایران بنا به داده های منتشر شده از وضعیت اشتغال در بهار 1401 توسط مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار 1401 با 0.4 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل به 9.2 درصد رسیده است. همین امر باعث شده است تا تعداد شاغلین کل کشور از 23 میلیون و 675 هزار نفر به 23 میلیون و 577 هزار نفر برسد. آمار ها نشان می دهد در بخش کشاورزی در همین بازه زمانی حدود 11 درصد از تعداد شاغلین آن کاسته شده است، اما از سویی دیگر با توجه کاهش جدی سطخ کرونا در کشور در سال جاری، بالغ بر نیم میلیون نفر به تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار امسال افزوده شده است. در این گزارش به بررسی تعداد شاغلین هر بخش و سهم آن از تعداد شاغلین کل در بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال 1400 پرداخته شده است.

کاهش شدید تعداد شاغلین بخش کشاورزی

تعداد شاغلین بخش کشاورزی در بهار 1401 حدود 3 میلیون و 782 هزار نفر برآورد شده است، این تعداد در بهار سال گذشته حدود 4 میلیون و 249 هزار نفر برآورد شده بود. به بیان ساده تر تعداد شاغلین بخش کشاورزی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه در سال قبل بالغ بر 467 هزار نفر کاهش داشته است. این در حالیست که رشد اقتصادی سال گذشته در بخش کشاورزی منفی بوده و این بخش در رکود قرار داشته، با این وجود تعداد شاغلین بخش کشاورزی در سال جاری نسبت سال گذشته کمتر نیز شده است. با این وجود احتمالا در سال جاری نیز شاهد رشد مناسب در این بخش خواهیم بود.

آمار ها نشان می دهد سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلین کل کشور در بهار امسال 16 درصد بوده است که نسبت به سهم این بخش در بهار سال گذشته نزدیک به 2 درصد کاهش داشته است. با توجه به تمامی این موارد ظاهرا خشکسالی های سال گذشته امسال هم گریبان گیر این بخش خواهد بود.

photo_۲۰۲۲-۰۷-۰۶_۱۹-۱۸-۳۰

بخش خدمات ناجی اشتغال در بهار 1401

آمار ها نشان می دهد تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار امسال نسبت فصل مشابه سال قبل 525 هزار نفر افزایش داشته است، به عبارت دیگر تعداد شاغلین این بخش از 11 میلیون و 552 هزار نفر در بهار سال گذشته به 12 میلیون و 78 هزار نفر در بهار 1401 رسیده است. همین امر باعث شده است تا سهم این بخش از کل شاغلین از 48.8 درصد در بهار سال گذشته به 51.2 درصد در بهار امسال برسد.

در بهار سال گذشته کشور درگیری شدید با بیماری کرونا داشته است، با توجه به اینکه بحران هایی مانند کرونا مهلک ترین ضربه را ابتدا به بخش خدمات می زند، این بخش با رکود نسبی مواجه شده است. اما در بهار امسال که شدت اپیدمی بسیار فروکش کرده است بخش خدمات توانسته نفسی بکشد و اشتغال در این بخش بالغ بر نیم میلیون نفر افزایش یابد. با وجود اینکه در سال گذشته رشد بخش خدمات مناسب بوده است، پیش بینی می شود چنانچه این روند ادامه یابد در سال جاری نیز رشد اقتصادی بخش خدمات در سال 1401 نیز مناسب باشد

کاهش سهم صنعت در اشتغال

تعداد شاغلین بخش صنعت در بهار سال گذشته 7 میلیون و 872 هزار نفر بوده است، در بهار سال جاری این رقم با کاهش 160 هزار نفری به 7 میلیون و 711 هزار نفر رسیده است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی بخش صنعت در سال گذشته حدود 6 درصد به ثبت رسیده است، چنانچه روند اشتغال در این بخش در فصول آتی نیز نسبت به سال گذشته کاهشی باشد، در سال 1401 شاهد رشد اقتصادی بالایی در این بخش نخواهیم بود.

سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل در بهار سال جاری 32.7 برآورد شده است، این در حالیست که در بهار سال گذشته این سهم بالای 33درصد بوده است، به عبارت دیگر سهم بخش صنعت از شاغلین کل اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود نیم درصد کاهش را تجربه کرده است.

photo_۲۰۲۲-۰۷-۰۶_۱۹-۱۸-۳۰ (2)