او در نشستی که مشترکا از سوی آکادمی بانک سامان و دنیای اقتصاد برگزار شد در کنار تحلیل الگوی خلق پول به پدیده جعل پول در اقتصاد ایران نیز اشاره کرد.

در این نشست حسین عبده تبریزی، عباس آخوندی، داود سوری و حسین جوشقانی نیز به طرح دیدگاه پرداختند.