پیش از این گفته میشد که قرار است نظر دولتی ها نیمه مردادماه درباره افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شود و بازنشستگان این ماه بر طبق مصوبه شورای عالی کار،‌ حقوقشان را با ۳۸ درصد افزایش دریافت می کنند.

اما این اتفاق نیفتاد. در عین حال مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران هم در انتظار تصمیم دولت برای ابلاغ است و دولتی ها هم هیچ دلیلی را برای این تعلل اعلام نکرده اند، به نظر می رسد دولت برای ابلاغ این مصوبه ها از پیامدهای آنها می ترسد.