۲۲ میلیون یارانه بگیر، سالانه بیش از یک میلیارد تومان واریز به حساب یارانه دارندافزایش یارانه نقدی کم درآمدها، از محل حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای جامعه است.