عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در برنامه که آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد شرکت و در زمینه های مختلف مواردی را مطرح کرده است.

 از دلایل انتشار اوراق و محدودیت های بانک مرکزی تا اصرار مقامات وقت در کمک بانک مرکزی برای پرداخت های حقوق.