میزان ذخیره سدهای کشور به میزان بارندگی در سال بستگی دارد، احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در گفت‌وگو با اکو ایران، از کم بارشی بی‌سابقه در دو سال اخیر خبر می‌دهد، موضوعی که از دیدگاه او نگران کننده است.