برنامه اکوخبر

افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت

احکام سال ۱۴۰۰ بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که فروردین ماه در سایت سازمان قرار گرفته بود ایراداتی داشت و ناراحتی و نارضایتی مستمری بگیران را به دنبال داشته است.

حقوق بازنشستگان نهایی شد

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از اصلاح احکام حقوق بازنشستگان سازمان تامینم اجتماغی برای سایر سطوح در سال ۱۴۰۰ خبرداد. این در حالیست که احکام سال ۱۴۰۰ بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که فروردین ماه در سایت سازمان قرار گرفته بود ایراداتی داشت و ناراحتی و نارضایتی مستمری بگیران را بدنبال داشته، بنابراین بلافاصله و با دستور بررسی مجدد محاسبات احکام جدید مستمری بگیران سایر سطوح توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، جلسه‌ای رو برگزارکردند و حالا قرار شده حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی سایر سطوح در اردیبهشت ماه اصلاح و حقوق آنها بر مبنای احکام اصلاح شده به حسابشان واریز شود.

رئیس این کانون با اشاره به اینکه ۳میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستند گفته از این تعداد ۶۰ درصد حداقلی بگیر و ۴۰ درصد سایر سطوح هستند و احکام جدید بر مبنای مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و همچنین بر اساس دستمزد اسفند ۹۹ محاسبه و پرداخت میشود.

وزیر اسبق کار هم اجرای طرح متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را یک گام رو به جلو در راستای حل مشکل این قشر دانسته و تاکید کرده: برای از بین بردن شکاف حقوق بازنشستگان با دیگر اقشار جامعه، این روند باید طی چند سال تداوم یابد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد