برنامه اکوخبر

بازار جعل تست کرونا

چندی پیش مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته بود مهم ترین تخلف در حوزه آزمایشگاه ها بعد از دوران کرونا، فروش تست منفی برای برخی افراد از جمله مسافران پروازها بوده است.

این در حالی است که هزینه تست کرونا در بخش خصوصی ۳۵۰ هزار تومان و در بخش دولتی نیز ۲۵۰ هزار تومان است درصورتی که مبالغ تست جعلی کرونا چندین برابر این مبالغ است. علت ایجاد بازار سیاه تست کرونا چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد