برنامه اکوخبر

اشباع بیکاران جوان

جدید ترین گزارش از طرح آمار گیری نیروی کار برای بهار امسال نشان دهنده آن است نرخ بیکاری برای جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر به ۸.۸ درصد رسیده است.

این نرخ نسبت به بهار ۹۹ به میزان ۱ درصد کاهش داشته؛ همچنین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر هم ۴۱.۴ درصد بود که این نرخ در بین مردان نسبت به زنان و همچنین در نقاط روستایی نسبت به شهری بیشتر بوده است.

بر اساس این گزارش ۷۱۳ هزار نفر به جمعیت شاغل نسبت به بهار سال گذشته اضافه شده اما یک نکته مهم دراین بین آن است که از کل جمعیت بیکار، ۴۰.۳ درصد فارغ التحصیل آموزش عالی بودند که این نسبت در مقایسه با سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد