یکی از موارد جنجالی در این دوره از انتخابات، میزان پایین مشارکت مردمی بود. واکنش برخی از سیاستمداران به ۶۰ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند و پیامی که از این طریق مطرح کردند، جز مواردی بود که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

در اکوخبر شنبه، نهم تیرماه، به این واکنش‌ها و حواشی نخستین دوره از چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته شده است.